Veien til golf

Målet med nybegynnerkurset "Veien til Golf" er at du skal bli kjent med golf og finne deg til rette i miljøet. Kurset vil gi deg praktisk innføring i hva spillet handler om og omfatter trening i grunnleggende teknikk, sikkerhet og opptreden på banen. Du skal også få prøve å spille noen hull for å oppleve hva golf er. Etter kurset har klubben ulike tilbud for at du skal komme videre med både trening, spill og sosiale aktiviteter. Hvis du er interessert i å prøve eller begynne med golf, ta kontakt med Selje Golfklubb og finn ut hvilke tilbud klubben har. Klubben kan halde kurs etter behov. Vi har godkjende instruktørar, og opererer med rimelege prisar. Kurset kan til ei viss grad tilpassast deltakarane (tider). Interesserte vert oppfordra til å melde frå til klubben. Om det er ei gruppe personar som ynskjer å ta kurs i lag i Selje, ta kontakt så skal vi sjå kva vi kan få til!