Medlemskap

Informasjon og priser på våre medlemskap og spilleretter

Kontigenter 2022

Alle kontingentsatser vedtas av klubbens årsmøte, se tabellen nedenfor.
Følgende gjelder for alle typer medlemskap:
* Alle medlemskap fortsetter inntil de sies opp.
* Årlig medlemskontingent betales før sesongstart og medlemskap med betalt årsavgift gir rett til spill på banen.
* Ikke betalt årsavgift fører til sperring av spillerett.
* Utmelding for påfølgende år må skje innen 31.12. Alle som er medlem pr 1. januar må betale kontingent for inneværende år.
* Avgift til NGF + bladet Norsk Golf er inkludert i årlig medlemskontingent for alle over 19. år. Det sendes 1 blad til hver husstand.

* Kontonummer Selje golfklubb: 3845.10.50580

Kontonummer Selje golfklubb: 3845.10.50580

Beskrivelse Årlig kontigent Kommentar
Junior kr. 400 Gjelder til og med det året du fyller 18.
Voksen kr. 900 Gjelder fra og med det året du fyller 19.
Par / familie kr. 1 500 Familiemedlemskap. Foreldre med barn i alderen 12 til og med 18 år.

Kontonummer Selje golfklubb: 3845.10.50580

Beskrivelse Årlig kontigent Kommentar
Junior Gratis Spill så mange runder du ønsker i løpet av året
Voksen kr. 1 300 Spill så mange runder du ønsker i løpet av året
Par / familie kr. 1 900 Spill så mange runder du ønsker i løpet av året
Beskrivelse 18 hull Kommentar
Junior kr. 150 Greenfee for juniormedlem uten spillerett: Gratis
Voksen kr. 250 Greenfee for voksenmedlem uten spillerett: kr. 150