Medlemskap

Informasjon og priser på våre medlemskap og spilleretter

Kontigenter 2018

Alle kontingentsatser vedtas av klubbens årsmøte, se tabellen nedenfor.
Følgende gjelder for alle typer medlemskap:
* Alle medlemskap fortsetter inntil de sies opp.
* Årlig medlemskontingent betales før sesongstart og medlemskap med betalt årsavgift gir rett til spill på banen.
* Ikke betalt årsavgift fører til sperring av spillerett.
* Utmelding for påfølgende år må skje innen 31.12. Alle som er medlem pr 1. januar må betale kontingent for inneværende år.
* Avgift til NGF + bladet Norsk Golf er inkludert i årlig medlemskontingent for alle over 19. år. Det sendes 1 blad til hver husstand.

Beskrivelse Årlig kontigent Kommentar
Junior kr. 400 Gjelder til og med det året du fyller 18.
Voksen kr. 900 Gjelder fra og med det året du fyller 19.
Par / familie kr. 1 500 Familiemedlemskap. Foreldre med barn i alderen 12 til og med 18 år.
Beskrivelse Årlig kontigent Kommentar
Junior Gratis Spill så mange runder du ønsker i løpet av året
Voksen kr. 1 000 Spill så mange runder du ønsker i løpet av året
Par / familie kr. 1 500 Spill så mange runder du ønsker i løpet av året
Beskrivelse 18 hull Kommentar
Junior kr. 100 Greenfee for juniormedlem uten spillerett: Gratis
Voksen kr. 200 Greenfee for voksenmedlem uten spillerett: kr. 100